Systemy odzysku oparów VRS (etap 2) na stacjach paliw

Systemy odzysku oparów VRS (etap 2) na stacjach paliw

Systemy odzyskiwania oparów VRS (Vapor Recovery System) ma na celu zapobieganie przedostawaniu się szkodliwych oparów benzyny do atmosfery podczas tankowania benzyny na stacjach paliw. Zamiast tego opary są „wyłapywane” przez dodatkową rurkę pistoletu nalewczego i kierowane przez pompę systemu VRS z powrotem do przestrzeni gazowe zbiornika stacji. Zmniejsza to zanieczyszczenie środowiska i skutki zdrowotne klientów i personelu obsługującego stację benzynową.

Oczywiście jest też etap I odzysku oparów, który dotyczy przeładowywaniu paliwa z ciężarowej cysterny dostarczającej paliwo do zbiorniku stacji, ale o tym etapie porozmawiamy w innym artykule.

Dlaczego odzysk oparów benzyny jest tak ważny?

Benzyna zawiera lotne składniki organiczne VOC (volatile organic compounds), które są rozproszone w zbiorniku paliwowym pojazdu, wypełniając powietrze ciekłymi oparami paliwa. Podczas tankowania pojazdu, zapełniające zbiornik paliwo wypiera opary przez szyjkę wlewu.

Opary benzyny które przedostały się do powietrza są bardzo toksyczne dla ludzi i zwierząt, a wdychanie może powodować ostre i przewlekłe zatrucie. Zatrucie występuje, gdy opary benzyny dostają się do dróg oddechowych. Właściwości toksyczne są związane z efektem narkotycznym na ośrodkowy układ nerwowy.

Przy słonecznej, spokojnej pogodzie, w obecności tlenków azotu, pary reagują, tworząc zagrożenie dla warstwy ozonowej. Z czasem pary te mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt, życia roślin, a nawet oddziałuje szkodliwie na budynki.

Z powodu lotności ozon może zanieczyścić obszar do setek kilometrów, dlatego problem oparów staje się problemem dla każdego.

 

W innym naszym artykule możecie Państwo przeczytać o tym jak okazać pierwszą pomoc medyczna osobie poszkodowanej przez zatrucie się oparami benzyny.

 

System VRS w praktyce

Kraje Europy centralnej i zachodniej, kraje skandynawskie już wprowadziły przepisy mające na celu zmniejszenie liczby oparów we wszystkich sektorach sprzedaży i przechowywanie benzyny.

Unijne przepisy mają na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji ulatniających się do atmosfery w trakcie tankowania benzyną zbiorników paliwowych pojazdów. W praktyce realizowane jest to poprzez prawne wymogi wyposażenia odmierzaczy paliw płynnych w systemy VRS umożliwiające wychwytywanie oparów benzyny uwalnianych podczas tankowania i przekazywanie ich do zbiornika magazynowego. Jest co wychwytywać!

Jako przykład weźmy małą stacje która sprzedaje 200.000 litrów benzyny rocznie. Przy niewłaściwie działającym lub niesprawnym układzie VRS straty wynikające poprzez wydostawanie się oparów benzyny przez szyjkę wlewu zbiornika wynoszą 0,175%. W tym przypadku do środowiska przedostanie się aż 350 litrów benzyny. Nietrudno wyobrazić że skala wzrasta wprost proporcjonalnie do wolumenu sprzedaży, a więc dla większej stacji która sprzedaje 600.000 litrów benzyny rocznie strata wyniesie ponad 1000 litrów, co przede wszystkim wiąże się z ogromnym zagrożeniem dla środowiska.

Poprawnie działający system odzysku oparów (Vapor Recovery System) zmniejsza kilkakrotnie tą stratę, gdzie ilość wydostajacych się oparów benzyny nie przekroczy w swojej górnej granicy 0,04% (a w praktyce może być mniejszy). Jak nie trudno policzyć strata paliwa (benzyny) mniejszej stacji sptedajacej 200.000 litrów rocznie nie przekroczy 80 litrów, a stacji (wolumen sprzedaży 600.000 litrów) 240 litrów lub mniej.

Ustawodawca nakazuje prowadzenie regularnych sprawdzeń wydajności systemów odzysku VRS zgodnie z normami europejskimi. Kraje członkowskie maja wyznaczone jednostki zajmujące się sprawdzeniem skuteczności działanie systemów odzysku oparów na stacjach paliwowych.


 

W innych naszych artykułach można zapoznać się z zagadnieniami prawnymi które dotyczą właścicieli stacji mających w ofercie sprzedaż benzyny.