Redukcji oparów paliw - Etap 1

Redukcji oparów paliw - Etap 1

 

Ochrona środowiska w branży paliwowej to temat kojarzony głównie z rafineriami i samochodami spalinowymi. Niewątpliwie rury wydechowe pojazdów, kominy elektrowni, pochodnie instalacji rafineryjnych są w dzisiejszych czasach znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza.

Mniej znanym w społeczeństwie ale tak samo znaczącym źródłem emisji są operacje przeładunku paliw oraz tankowania pojazdów prowadzone na stacjach paliw, gdyż benzyna zawiera w sobie niebezpieczne dla człowieka LZO - lotne związki organiczne (VOC, ang. volatile organic compounds).

Rząd krajów Unii Europejskiej od dłuższego czasu dostrzega potrzebę redukcji oparów lotnych związków organicznych i wprowadza odpowiednie wymogi do przepisów.

Emisja LZO z systemu magazynowania i dystrybucji stanowiła blisko 500 000 ton rocznie, co stanowi około 5 % emisji wszystkich lotnych związków organicznychspowodowanych przez człowieka w Unii Europejskiej.

Zanieczyszczenia spowodowane oparami stanowiły znaczący udział w zanieczyszczeniach powietrza, zwłaszcza w terenach miejskich i podmiejskich.

Wytyczne takie określiła dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli lotnych związków organicznych wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw. Dalsze ich redukcje wymusza natomiast Protokół z Goeteborga (UNECE) oraz unijna dyrektywa NEC4.

W Wielkiej Brytanii zastosowanie systemów VRS 1-etapu przyczyniło się do redukcji emisji cząstek VOCs o 70% w latach 1990–2006.

Z założenia na dzień dzisiejszy100% stacji paliw w Unii Europejskiej jest wyposażonych w urządzenia VRS-I. Etap pierwszy odzysku oparów jest od wielu lat stosowany zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii na terminalach paliwowych i stacjach paliw, służąc do wychwytu oparów, które normalnie przedostawałyby się do atmosfery w trakcie procesów przeładunkowych (napełniania zbiorników, załadunku cystern na terminalu i rozładunku na stacjach paliw).

Na temat drugiego etapu redukcji oparów VRS-2 można przeczytać tutaj.